Velkommen til kirkens hjemmesideINDSÆTTELSESGUDSTJENESTE I VEJRUP KIRKE.
Vor nye præstevikar for det næste halve år indsættes i embedet ved en gudstjeneste ved domprovst Jens Torkild Bak d. 1. august kl. 10.00 i Vejrup Kirke.
Der er efterfølgende kaffebord i konfirmandstuen.

SANG OG SNAK UNDER SOMMERHIMLEN
Se mere under aktiviteter! KLIK HER.

Vi har hermed fornøjelsen at byde velkommen til Vester Nykirkes hjemmeside.

Her kan du finde information om, hvad der foregår i kirkeligt regi:Nykirke5-10
Oplysning om menighedsrådet, ansatte ved kirken samt andre, der er tilknyttet kirkens arbejde
Gudstjenester, arrangementer, menighedsmøder, nyheder mm.
Nyt fra Vejrup/V.Nykirke koret.
Kirkens historie.
Konfirmationer.
Downloade kirkebladet.
Links til kirkelige institutioner mm