Menighedsrådet

Sognets anliggender styres af menighedsrådet

Menighedsrådet:
Formand: Henrik Christensen
Næstformand og kasserer: Hardy Lauridsen
Kirkeværge: Ulla Christensen
Kirkegårdsværge: Tove Pultz Lauridsen
Sekretær: Uffe Vestergaard
Telefon:
40 19 10 13
75 17 01 23
20 86 33 93
27 64 01 75

75 19 00 51

Præstegårdsudvalg: Henrik Christensen og Hardy Lauridsen
Aktivitets- og udflugtsudvalg: Ulla Christensen og Tove Pultz Lauridsen
Bladudvalg: Henrik Christensen
Valgbestyrelse: Hardy Lauridsen og Tove Pultz Lauridsen
Medlem af lokalrådet: Henrik Christensen
KONTAKTPERSON: Hardy Lauridsen

Eksempler på menighedsrådets lovpligtige funktioner:
• Administration af kirke og kirkegård.
• Ansættelse af personale ved kirke og kirkegård.
• Indstilling af ansøgere til præsteembedet.
• Fastlæggelse af det årlige budget.

Eksempler på lokale funktioner:
• Sangaftener i Vester Nykirke, klubhuset i Endrup eller konfirmandstuen i Vejrup.
• Vers og viser for Vorherre i kirken.
• Foredragsaftener med lokale kræfter eller udefra kommende foredragsholdere.
• Sogneudflugt.
• Gudstjenester afsluttet med kaffe i kirken, f.eks. høstgudstjeneste, familiegudstjeneste eller tøndeslagning til fastelavn.