Gudstjenester

14. april 19
18. april 19
19. april 19
21. april 19
22. april 19
28. april 19
05. maj 19
12. maj 19
17. maj 19
19. maj 19
26. maj 19
30. maj 19
02. juni 19
05. juni 19
09. juni 19
10. juni 19
16. juni 19
23. juni 19
30. juni 19
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
1. søndag efter påske
2. søndag efter påske
3. søndag efter påske (konfirmation)
Bededag (m/aftensang)
4. søndag efter påske
5. søndag efter påske
Kristi himmelfart
6. søndag efter påske
Grundlovsdag
Pinsedag
2. pinsedag
Trinitatis
1. søndag efter Trinitatis
2. søndag efter Trinitatis
Ingen
19.00 PT
10.30
09.15
Ingen
09.15 PT
Ingen
10.30
19.00
Ingen
10.30
Ingen
09.15
Ingen
09.15
Ingen
10.30
09.15 PT
Ingen

PT = Pernille Troldborg

Konfirmationsdatoer:
3. søndag efter påske
2019: 12. maj
2020: 3. maj
2021: 25. april