Gudstjenester

24. juni 18
1. juli 18
8. juli 18
15. juli 18
22. juli 18
29. juli 18
05. aug. 18
12. aug. 18
18. aug. 18
18. aug. 18
26. aug. 18
02. sept. 18
4. søndag efter Trinitatis
5. søndag efter Trinitatis
6. søndag efter Trinitatis
7. søndag efter Trinitatis
8. søndag efter Trinitatis
9. søndag efter Trinitatis
10. søndag efter Trinitatis
11. søndag efter Trinitatis
Familiedag i klubhuset
12. søndag efter Trinitatis
13. søndag efter Trinitatis
14. søndag efter Trinitatis
Ingen
09.15 (PT)
Ingen
10.30
09.15
Ingen
09.15
Ingen
10.30
Ingen
09.15
10.30

PT = Pernille Troldborg

Konfirmationsdatoer:
3. søndag efter påske
2019: 12. maj
2020: 3. maj