Historie


Facts om Vester Nykirke
VrNykirkeHoest
Den ældste del af kirken (kirkeskibet og koret) stammer fra midten af 1100-tallet. Navnet Nykirke og beliggenheden i midten af det gamle Grimstrup sogn lader formode, at sognet er opstået ved en deling af Grimstrup sogn.

 

 

AltertavlenSctMarkus
Sognet bliver første gang omtalt i den såkaldte ”Ribe Oldemoder” fra omkring 1291. Fra reformationstiden var Vester Nykirke hovedsogn for Fåborg frem til 1859, hvor det blev til anneks til Grimstrup. I 1978 blev det til anneks til Vejrup sogn.
Kirken, der siden 1500’rne har fungeret som herregårdskirke for Endrupholm, bevarede dog sin selvstændighed frem til 1688, hvor Kronen skænkede den til Niels Nielsen, der på den tid var ejer til Endrupholm.
Kirken ejedes derefter af herregården frem til slutningen af 1860’erne, og overgik til selveje i 1910 i forbindelse med udstykningen af Endrupholms jorder.
Kirken er bygget i flere etaper. Ældst er som nævnt kirkeskibet og koret fra midten af 1100-tallet.
Tårnet stammer fra senmiddelalderen og blev ombygget og forsynet med spir i 1764.
Våbenhuset er fra 1769-1788, hvor det afløste et meget ældre våbenhus.
Kirkegården har bevaret sine oprindelige diger til alle sider. Hovedindgangen ligger midt i syddiget og flankeres af to hvidmalede piller med en granitkugle på toppen. Pillerne er muret i 1918, hvor indgangen blev flyttet til sin nuværende plads fra det vestre dige.