Aktiviteter

Informationsmøde
Tirsdag d. 12. maj kl. 19.00
i Klubhuset
Menighedsrådet vil fortælle om arbejdet i den forløbne periode samt kommende op gaver.
Desuden information om det kommende valg til menighedsrådet.

AFTENSANG i Kirken
Kristi himmelfartsdag d. 21. maj kl. 19.00
med sang og fortælling på baggrund af dagens læsning.
Efterfølgende kaffe og kage