Aktiviteter

FASTELAVN
Søndag d. 23. februar kl. 10.00
Efterfølgende tøndeslagning i maskinhuset.

SANGAFTEN i Klubhuset
Torsdag d. 27. februar kl. 19.00
med sang, snak og fortælling v/ Ingrid og Uffe

AFTENSANG i Kirken
Søndag d. 15. marts kl. 19.00
med sang og fortælling på baggrund af dagens læsning.
Efterfølgende kaffe og kage