Sognemøder

Standard 07
Sognemødet d. 14. juni 2013
Vester Nykirke menighedsråd holdt deres årlige menighedsmøde søndag d. 14.juni efter gudstjenesten.Menighedsmode
Mødet startede med frokost i våbenhuset. Desværre var det kun menighedsrådet med familie og kirkens ansatte, der var mødt.
Forsamlingen valgte Johannes Schmidt til ordstyrer. Kasserer Inger Schmidt gennemgik grundigt årsregnskabet for 2012 samt kort budgetterne for 2013 og 2014. Kassereren bad om, at kommentarer til budget 2014 må være menighedsrådet i hænde senest 1. august. Efter budgetmødet med provsten i slutningen af august vil budget 2014 ligge på Vester Nykirkes hjemmeside.
Kirkelige aktiviteter for 2012 og planerne for 2013 blev fremlagt.
Planlagte kirkelige aktiviteter i Vester Nykirke for efteråret 2013:
Lørdag d. 24. august, familiedag i Endrup med gudstjeneste og gospelkor kl. 10.30.
Søndag d. 22. september, høstgudstjeneste kl. 19.30.
Søndag d. 6. oktober, dåbsgudstjeneste for 5-årige.
Onsdag d. 9. oktober, fyraftenssang kl. 17.00 med emnet efterår.
Minikonfirmander. De starter efter efterårsferien.
Onsdag d. 13. november fyraftenssang kl. 17 med emnet advent.
Søndag d. 14. dec. 2013 Julegudstjeneste med Vejrup/Endrupkoret.
Menighedsrådet håber, at vi næste år vil kunne samle flere til en hyggelig kirkefrokost.
Det er ved denne lejlighed, at man kan få indflydelse på det kirkelige arbejde ved at komme med gode ideer samt ros og ris til menighedsrådet. Vi håber meget, at dette årlige møde kan være medvirkende til større aktivitet omkring Vester Nykirke.
Hanne Eiby