Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøderne er offentlige og alle er velkomne
Alle menighedsrådsmøderne foregår i konfimandstuen på
Præstegården
Engdraget 5, Vejrup.
K
l. 19.30