Asgers sidste dag

Asger på prådikestolen i v. Nykirke for sidste gang.

 

Til receptionen på Endrup Møllekro var mødt 110 mennesker op, og flere ville havde været med, hvis der havde været plads.

Menighedsrådene havde sørget for dejlig mad, og der var taler fra de to menighedsråd, fra Provsten, fra Pernille, præst i Gørding og flere.

Vejrup/V.Nykirke koret gav et par sange.

Dagen sluttede med en rørt Asger, der takkede for tiden som præst ved de to kirker og til alle, der havde med ved afskedsreceptionen.